Vilkår & Betingelser

Vilkår og betingelser

Vilkår for kjøp

FOTOGRAF MONA NORDØY gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Kortbetaling

Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår samarbeidspartner Stripe og/eller FOTOGRAF MONA NORDØY. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom avtalte beløp/ trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir, vil det bli opprettet en faktura.

Delbetaling og avdragsordning

Et kjøp som gjøres med en avdragsordning, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Angrefrist for forbrukere

Vi gjør oppmerksom på at Angrefristloven kun gjelder for forbrukere, og ikke en person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Denne angreretten på 14 dager gjelder fra kjøpsdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

Angrefrist for bedriftskunder: Kurs, foredrag og workshops

Våre medlemstjenester, kurs og foredrag som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen.

Garantier

Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.

Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller FOTOGRAF MONA NORDØY. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på FOTOGRAF MONA NORDØY sine nettsider, fysiske kurs og kurs- og medlemsportaler. Alle fotografier og materiell tilhører FOTOGRAF MONA NORDØY og ingen rettigheter til bruk er gitt. Ønsker du å dele bildene som du har kjøpt og FOTOGRAF MONA NORDØY har tatt av deg/ for din bedrift er det viktig å kreditere fotografen sammen bildene.

Betingelser for bruk av kursportalens innhold

Du kjøper tilgang til kursportalens innhold i til gitte ønskede produkt. FOTOGRAF MONA NORDØYs produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av FOTOGRAF MONA NORDØY. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

FOTOGRAF MONA NORDØY tilbyr individuelle kursprogrammer i Kajabi. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for FOTOGRAF MONA NORDØY og ansatte hos dets partnere.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller FOTOGRAF MONA NORDØY holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. FOTOGRAF MONA NORDØY garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall mona@monanordoy.no

Ansvarsbegrensing

FOTOGRAF MONA NORDØY og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, engasjement og nettverk for å nevne noen.

Avlysing, utsettelse og ombooking

KURS
FOTOGRAF MONA NORDØY forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor FOTOGRAF MONA NORDØYs kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften ikke bli refundert. Ved utsettelse fra FOTOGRAF MONA NORDØYs initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

FOTOGRAFERING
• Dersom du må booke om på tidspunkt for fotografering må FOTOGRAF MONA NORDØY vite dette senest 7 dager før avtalt tid.
• Ved avbestilling innen 6 dager før fotografering vil det påløpe et gebyr på kr 2400,- eks mva uansett årsak.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og FOTOGRAF MONA NORDØY, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, sosiale medier, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at FOTOGRAF MONA NORDØY kan, etter eget skjønn, avslutte, begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Vi vil alltid forsøke å løse en eventuell tvist i minnelighet.

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er FOTOGRAF MONA NORDØY eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, er FOTOGRAF MONA NORDØY fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der FOTOGRAF MONA NORDØY refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: mona@monanordoy.no
Adresse: FOTOGRAF MONA NORDØY, Adr: Bekkefaret 21, 2214 KONGSVINGER
Org.nr: 980 677 230

Sist oppdatert 25.mars 2020